Lê Minh Thùy

Giảng viên Design

Nhận tin mới của giảng viên

Số khoá học

2

Thông tin giảng viên

Giảng viên Design

Chuyên gia về

Các khoá học giảng dạy

Strategic Sales Management

4.8 (4) 25 học viên

Strategic Sales Management

Lê Minh Thùy

Giảng viên Design

Học thử 4.000.000đ

Building Organizational Cultures

4.8 (4) 25 học viên

Building Organizational Cultures

Lê Minh Thùy

Giảng viên Design

Học thử 6.000.000đ