Building Organizational Cultures

Building Organizational Cultures

 • 4.9
 • 1 học viên 0 bài học 0 giờ

Trình độ : Chuyên sâu Sở hữu mãi

Xem được trên máy tính, điện thoại Cấp chứng nhận hoàn thành

  Thông tin giảng viên Chi tiết

  Lê Minh Thùy

  Giảng viên Design

  Chức vụ :

  Giảng viên Design

  Khoá học của Lê Minh Thùy Xem thêm

  Khoá học phù hợp với bạn Xem thêm

 • Giới thiệu

 • Bài tập đang được cập nhật

 • Câu hỏi thường gặp

6.600.000 đ

Khóa học này bao gồm

0 Giờ video
Chứng chỉ
0 Bài học